Premis de l'Acadèmia: Beca d'ajut per motivar programes d' innovació docent a Societats i Filials de l'Acadèmia

 

 

Premi instaurat l'any 2015.


Objectiu:

Beca destinada a col·laborar en les despeses d’un programa de formació organitzat per les societats o filials de l’Acadèmia, amb la finalitat d’estimular la innovació docent de les societats i filials.

 

Relació de premiats

 

2024
Societat Catalana de Citopatologia
Secció Ginecologia Oncològica i Mastologia. Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia

 

2023
Filial del Vallès Oriental

 

2022
Aquest any aquestes beques han quedat desertes, perquè els projectes presentats no compleixen els objectius fixats a les bases de la convocatòria.

 

2021
Societat Catalana de Citopatologia
Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC)

 

2020
Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC)

 

2019
Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia

pel seu Master ecografia mínimament invasiva: La innovació en el procés d’aprenentatge: “Learning by doing” o “experimental learning” és la teoria constructivista associada amb Kolb, que va descriure un cicle d’aprenentatge que conté 4 habilitats.
 
Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

pel seu Programa MEF-PEF: multiprofessionalitat conjunta de docents i discents
 
Accessit a: l’Agrupació de Ciències Mèdiques i de la Salut de Girona

pel curs: Pràctiques en format performance com a pedagogia innovadora.

 

2018
Va ser declarat desert.

 

2017
Va ser declarat desert.

 

2016
Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

 

2015
Societat Catalana d'Innovació Docent i Formació per Simulació en Ciències de la Salut