Patronat

Els membres del Patronat de la Fundació seran:

  1. El President de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, que s'encarregarà de la presidència.
  2. El Vicepresident primer per Catalunya de l'Acadèmia, que s'encarregarà de la Vicepresidència primera.
  3. El Vicepresident primer per Balears de l'Acadèmia, que s'encarregarà de la Vicepresidència segona.
  4. El Vicepresident segon de l'Acadèmia, que s'encarregarà de la Vicepresidència tercera.
  5. El Vicepresident tercer de l’Acadèmia, qui n’ostentarà la Vicepresidencia quarta.
  6. El Secretari General, que s'encarregarà de la Secretaria.
  7. El Vicesecretari, que s'encarregarà de la Vicesecretaria.
  8. Fins a nou membres més elegits per la Junta de Govern de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, quatre dels quals hauran de formar part obligatòriament de l'entitat.

 

Els Membres Patrons són:

Presidència Joan Sala Pedrós
Vicepresidència primera Maria Queralt Gorgas Torner
Vicepresidència segona Javier Murillas Angoiti
Vicepresidència tercera Montse Esquerda Aresté
Vicepresidència quarta Maria Dolors Sintes Matheu
Secretaria general Joan Miquel Nolla Solé
Vicesecretaria M. Betlem Salvador Gonzalez
Vocalies Acadèmia Montserrat Antonín Martín
Maria Elena Carreras Moratonas
Vocalies externes Lluis Esteve Balague
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

Montserrat Gironès Saderra
Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya

José María Giménez Arnau
Esteve Pharmaceuticals

Joan Uriach Torelló
Grupo Uriach

Xavier Comerma Carbonell
Banc Sabadell