Què és la Fundació?

L'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears nasqué el dia 5 d'abril de 1878 per la fusió de dues institucions independents, fundades a Catalunya amb cinc anys de diferència: "El Laboratorio" constituït l'any 1872, i l"Academia de Ciencias Médicas", fundada l'any 1877.

En aquests més de cent anys d'història, l'entitat no ha fet altra cosa que evolucionar i actualment gairebé compta amb un centenar d'associacions, societats especialitzades i societats adherides, així com amb una vintena de filials, distribuïdes pel territori català i les illes Balears.

La voluntat dels seus membres és continuar impulsant la institució i, per aquest motiu, l'any 1996 es va considerar convenient crear una Fundació per derivar-li la gestió de les activitats que realitza l'acadèmia, en el marc de la legislació vigent (Llei 1/1982, de 3 de març de fundacions privades).

Així doncs, la Fundació Privada de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears es constitueix amb els objectius següents:

  1. Impulsar la recerca en l'àmbit de les ciències de la salut.
  2. Impulsar la millora de la docència.
  3. Promoure la formació continuada dels professionals de la salut.
  4. Donar suport a totes les activitats científiques, culturals o d’altra mena que estiguin relacionades amb les ciències de la salut, bé directament o bé mitjançant les societats científiques que integren l’Acadèmia.

Constitució de la Fundació

La Fundació fou constituïda per escriptura autoritzada a Barcelona, el dia 1 de juliol de 1996, i inscrita en el Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya en data 28 de gener de 1997 amb el número 1038.

Beneficiaris

Els beneficiaris de la Fundació són totes les persones, professionals i estudiants, relacionades amb el camp de les ciències de la salut i entitats vinculades amb la medicina i la sanitat.

Seu de la Fundació

La Fundació Privada de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears té la seu a Barcelona, C/Major de Can Caralleu, 1-7 - 08017.