Comunicat de la Societat Catalana de Psiquiatria: Teràpies electroconvulsives

Sala de premsa
26/04/2023

COMUNICAT DE LA SOCIETAT CATALANA DE PSIQUIATRIA I SALUT MENTAL SOBRE LA TERÀPIA ELECTROCONVULSIVA (TEC)

Barcelona 26 d’abril de 2023. La Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, vol proporcionar informació precisa i objectiva sobre la teràpia electroconvulsiva (TEC), una tècnica de tractament longeva, efectiva i recolzada en l’evidència científica, així com tractar de millorar-ne la percepció social. Sovint, la TEC ha estat estigmatitzada i representada en diferents mitjans de comunicació de maneres que no es corresponen amb l'aplicació actual d'aquesta tècnica. La TEC, en l’actualitat, ha d'assumir una sèrie de reptes que tenen a veure amb millorar la informació social i mèdica sobre la tècnica per tal que les persones en tinguin una major accessibilitat i una informació rigorosa.

La TEC consisteix en l’aplicació d’un estímul elèctric breu, mitjançant aparells d’ona de pols breu o ultrabreu, sota control anestèsic, per tal d’induir una convulsió cerebral. Com la majoria dels procediments que es desenvolupen sota anestèsia, es requereix un consentiment informat per escrit per tal de poder realitzar el tractament. La TEC està indicada en pacients que pateixen trastorns mentals greus (com per exemple depressió, mania o esquizofrènia), quan els episodis aguts tenen criteris de gravetat, quan altres tractaments no han estat efectius o ben tolerats o per preferència del pacient.

Actualment, es considera que no hi ha contraindicacions absolutes per a la TEC, independentment del tipus de població. No obstant això, existeixen situacions de major complexitat clínica que es poden considerar contraindicacions relatives i que sempre s’han de tenir en compte en el balanç risc-benefici a l’hora d’indicar el tractament. 

Els possibles efectes secundaris depenen especialment de les condicions prèvies del pacient, la seva edat i la susceptibilitat personal, de la tècnica utilitzada, del nombre de tractaments emprats i de la freqüència d'administració. Els efectes secundaris més freqüents després d’una sessió de TEC són la cefalea i les molèsties musculars. Els efectes cognitius poden ser freqüents durant el tractament, sense que fins a la data s’hagi demostrat que la TEC produeix dany cerebral. Els dos tipus principals de dèficits de memòria associats amb la TEC són la pèrdua de memòria a curt termini, que és la dificultat per a recordar coses que succeeixen poc abans del tractament (converses recents, per exemple) i l’amnèsia retrògrada, que fa referència a llacunes en la memòria d’esdeveniments del passat que van succeir fa setmanes, mesos i, en menor freqüència, anys abans del tractament.

En conclusió, la TEC continua sent un dels principals tractaments disponibles i utilitzats en psiquiatria per a les malalties mentals greus. La tècnica de la TEC ha evolucionat notablement i s’han aconseguit mínimes càrregues en l'estimulació elèctrica, amb la consegüent  disminució dels efectes secundaris cognitius i una reducció dràstica de les complicacions associades al tractament en els seus inicis. Com en qualsevol acte mèdic, la seva utilització ha d’incloure un balanç individual entre risc i benefici. Molts pacients s’han recuperat d’episodis greus i han millorat la malaltia amb aquest tractament. Molts altres, però, amb malalties mentals greus refractàries a altres tractaments no han estat tractats amb TEC malgrat el seu alt grau de seguretat i efectivitat terapèutica degut, en gran part, a un estigma que es basa en creences sense evidència científica.

La Dra. Gemma Parramon, presidenta de la Societat Catalana de Psiquiatria, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, ha manifestat que en  l’exercici de la seva pràctica professional s’ha trobat amb pacients ingressats amb trastorns mentals molt greus en els quals la utilització de la TEC els ha salvat la vida.

https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20230426/caso-joven-gallego-psiquiatras-catalanes-defienden-electroshocks-86529278

 

Agència EFE (pdf adjunt)

Los psiquiatras defienden el uso de la terapia electroconvulsiva.

 

La Vanguardia

https://www.lavanguardia.com/vida/20230427/8926424/psiquiatras-defienden-terapia-electroconvulsiva.html

 

El Periodico

El caso de los electrochoques a un joven gallego reabre el debate sobre esta polémica terapia

https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20230426/caso-joven-gallego-psiquiatras-catalanes-defienden-electroshocks-86529278

 

Telecinco

Un 80% de casos sobre enfermedades mentales graves son eliminados con terapia de electroshock

 

https://www.telecinco.es/noticias/20230428/terapia-electroshocks-psiquiatras-defienden-efectividad-enfermedades-mentales-graves_18_09378087.html