Evolució de la creació de les Societats

2021

 • Societat Catalana de Tiroide

2018

 • Societat Catalana de Malalties Minoritàries

2017

 • Societat Catalana de Logopèdia

2016

 • Societat Catalana de Salut Digital
 • Societat Catalano Balear de Valoració Mèdica del Dany Corporal
 • Societat Infermera Catalana en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

2014

 • Associació Catalana de Salut Laboral
 • Societat Catalana Diccionari Enciclopèdic de Medicina de Catalunya

2013

 • Societat Catalana de Biotecnologia Mèdica

2012

 • Societat Catalana d'Innovació Docent i Formació per Simulació en Ciències de la Salut

2011

 • European Society for Swallowing Disorders
 • Sociedad Española de Tratamientos con Ondas de Choque
 • Societat Catalana de Gestió Sanitària

2010

 • Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum del Tabac

2009

 • Societat Catalana de Cirurgia Major Ambulatòria
 • Societat Catalana d'Especialistes en Psicologia Clínic

2003

 • Consell Català de Ressuscitació

2002

 • Societat Catalana de Dolor
 • Societat Científica d'Acupuntura

2001

 • Societat Catalanobalear de Psicologia General Sanitària
 • Societat Catalano-Balear d'Hospitalització Domiciliària

2000

 • Associació Catalana de Logoteràpia i Anàlisi Existencial
 • Societat Catalana Medicoquirúrgica d'Endoscòpia Digestiva

1999

 • Associació Catalanobalear de Paleopatologia

1996

 • Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències

1995

 • Societat Catalana de Qualitat Assistencial
 • Societat Catalanobalear de Fisioteràpia

1994

 • Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària
 • Societat Catalana de Medicina Nuclear i Imatge Molecular

1993

 • Societat Catalana de Citopatologia
 • Societat Catalana d'Hipertensió Arterial
 • Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives

1992

 • Societat Catalana de Cirurgia Toràcica
 • Societat Catalana de Dret Sanitari

1990

 • Societat Catalana de Teràpia Familiar

1989

 • Associació Catalana d'Educació Mèdica

1988

 • Societat Catalanobalear de Cirurgia Màxil·lofacial i Oral
 • Societat Catalanobalear d'Infermeria

1987

 • Societat Catalana de Documentació Mèdica

1984

 • Societat Catalana de Farmàcia Clínica
 • Societat Catalana de Medicina de l'Esport
 • Societat Catalana de Medicina Psicosomàtica
 • Societat Catalanobalear de Transfusió Sanguínia

1983

 • Societat Catalana de Neurofisiologia Clínica
 • Societat Catalana de Trasplantament
 • Societat de Salut Pública de Catalunya i de Balears

1982

 • Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia
 • Societat Catalana d'Electromiografia

1981

 • Societat Catalana de Contracepció
 • Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica
 • Societat Catalana d'Immunologia

1980

 • Societat Catalana de Bioètica en Ciències de la Salut

1979

 • Associació Catalana de Diabetis

1978

 • Societat Catalana de Cirurgia Cardíaca
 • Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica
 • Societat Catalana de Psiquiatria Infantojuvenil

1977

 • Societat Catalana de Neurocirurgia

1976

 • Societat Catalana d'Història de la Medicina

1974

 • Societat Catalana de Medicina Legal i Toxicologia

1973

 • Societat Catalana de Cardiologia

1971

 • Societat Catalana d'Odontologia i Estomatologia

1970

 • Societat Catalana de Sexologia

1968

 • Societat Catalana d'Anatomia Patològica

1967

 • Societat Catalana de Neurologia
 • Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

1965

 • Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia

1964

 • Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut
 • Societat Catalanobalear d'Oncologia

1962

 • Societat Catalana de Nefrologia

1961

 • Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica
 • Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica

1960

 • Societat Catalana d'Informàtica i Enginyeria Mèdiques

1959

 • Societat Catalana de Medicina Aerospacial, Subaquàtica i Ambiental
 • Societat Catalanobalear de Medicina Interna

1958

 • Societat Catalana de Digestologia
 • Societat Catalana de Farmacologia
 • Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació

1956

 • Associació Catalana de Medicina del Treball

1954

 • Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
 • Societat Catalana de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge
 • Societat Catalana d'Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial

1950

 • Societat Catalana de Dermatologia i Venereologia
 • Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia

1949

 • Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

1948

 • Societat Catalana de Reumatologia

1944

 • Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició
 • Societat Catalana d'Urologia

1943

 • Societat Catalana de Bioquímica Clínica

1942

 • Societat Catalana de Pneumologia

1931

 • Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

1928

 • Societat Catalana de Cirurgia

1926

 • Societat Catalana de Pediatria

1915

 • Societat Catalana d'Oftalmologia