La Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears va celebrar les seves jornades científiques 2023 els dies 21 i 22 de juny

Sala de premsa
05/07/2023

El passat 21 i 22 de juny es van celebrar a Barcelona, a la seu de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, les jornades científiques 2023 de la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears (SSPCiB), de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, sota el lema “El coneixement del present per la salut pública del futur”. Les jornades varen ser inaugurades per la Sra. Maria Antònia Font Oliver, Directora General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears i per la Sra. Carmen Cabezas, Secretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Ambdues van remarcar la necessitat de treballar per la justícia social per a millorar la salut de la població i varen posar èmfasi en els nous reptes de la salut pública (la salut planetària, les malalties transmissibles, i les malalties cròniques, especialment la salut mental).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la conferència inaugural, titulada “La intel·ligència artificial i la digitalització en Salut Pública” es varen expressar com a idees claus que la pandèmia de COVID-19 havia posat de manifest l'enorme debilitat de les estructures sanitàries públiques a la majoria dels països; que cal anar cap a una salut digital i planetària; i que actualment s’estan utilitzant diversos sistemes digitals en salut pública. Es va concloure que s’ha de situar al ciutadà al centre d’aquest procés de digitalització i que cal treballar per resultats i de manera prospectiva.

Durant dos dies, al voltant de 100 professionals de l’àmbit de la salut pública varen poder debatre i compartir coneixement sobre diversos temes emmarcats en quatre taules rodones: “Els nous escenaris en Salut Pública”, “La salut mental des de la perspectiva de la salut pública”, “La salut pública comunitària” i “La comunicació en salut pública”. La primera d’aquestes taules dirigia el focus en els nous reptes de la salut pública, recordant el concepte “One Health” on la salut humana està interrelacionada amb la salut animal i la salut dels ecosistemes, i la necessitat de no ultrapassar els límits planetaris per garantir el desenvolupament (supervivència) de l’espècie humana sense comprometre el futur del planeta. Les altres tres taules presentaven àmbits de preocupació en la salut pública: el creixement de les malalties mentals, especialment entre els infants i els adolescents; el desenvolupament de la salut pública comunitària; i la comunicació eficaç en salut pública.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jornades varen comptar amb quatre sessions de presentació de comunicacions científiques, durant les quals 29 de les persones inscrites varen poder presentar treballs d’elevada qualitat científica. Tres d’ells varen ésser premiats en l’acte final de cloenda amb una dotació econòmica de 300 euros per cadascun: “Distribució espaial dels casos de COVID-19 a Reus i estimació del risc en àrees petites” amb el premi SESPAS; “Com afecta la digitalització a l’eficàcia del control oficial dels aliments en seguretat alimentària?” amb el premi SSPCiB; i “Percepció de l’entorn alimentari a Catalunya a una mostra d’adults majors de 40  anys” amb el premi comunicació jove (< 35 anys).

 

Programa de les Jornades Científiques 2023 de la SSPCIB: https://docs.academia.cat/a/43be76e2

Més informació: presidencia@societatsalutpublica.cat