Premis de l'Acadèmia: Premi "Carolina Meléndez Fernández"

 

Dra. Carolina Meléndez Fernández

 

Premi instaurat l’any 2011.


Objectiu:

Reconèixer i divulgar les aportacions que han conduït a un creixement de la professió, ja sigui en activitats de especial relleu o en el conjunt de la trajectòria professional, d’una/un infermera/er catalana/là o vinculada/at als Països Catalans.

 

Relació de premiats
2024Llum Veiga André
2023Isabel Pérez Pérez
2022Núria Fabrellas Padrés
2021Montserrat Montaña Peironcely
2020Margarida Jansà Morató
2019Amèlia Guilera Roche
2018Dolors Juvinyà Canal
2017Montserrat Artigas Lage
2016Pilar Pérez Company
2015Isabel Pera Fàbregas
2014Montserrat Antonín Martín
2013Maria Amenedo Rodríguez
2012Gaietà Pareja Gabarró
2011Joaquima Ribot Puig