Òrgans de govern

L'estructura funcional de l'Acadèmia es basa en:

Òrgans de govern

Assemblea

Les seves funcions són:

Òrgan sobirà de l'Entitat. La seva missió és legislativa i pren les decisions extraordinàries


Està formada per:

En formen part tots els membres de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears


 

Junta de Govern

Les seves funcions són:

 

Està formada per:
 1. President
 2. Vicepresident primer per Catalunya
 3. Vicepresident primer per Balears
 4. Vicepresident segon
 5. Vicepresident tercer
 6. Secretari General
 7. Vicesecretari
 8. Vocal representació Acadèmia en actes o activitats científiques
 9. Vocal representació Acadèmia en actes o activitats científiques
 10. Vocal d'estudiants i joves professionals
 11. Vocal aplicació de Plans Estratègics
 12. Vocal accions formatives transversals entre societats
 13. Vocal Adjunt
 14. Vocal Adjunt
 15. Vocal adherit
 16. Presidents de les Filials de l’Acadèmia
 17. Presidents de les Associacions científiques de l'Acadèmia
 18. President de l'Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut

 

Junta Consultiva

Les seves funcions són:

 

Està formada per:
 1. President
 2. Vicepresident primer per Catalunya
 3. Vicepresident primer per Balears
 4. Vicepresident segon
 5. Vicepresident tercer
 6. Secretari General
 7. Vicesecretari
 8. Vocal representació Acadèmia en actes o activitats científiques
 9. Vocal representació Acadèmia en actes o activitats científiques
 10. Vocal d'estudiants i joves professionals
 11. Vocal aplicació de Plans Estratègics
 12. Vocal accions formatives transversals entre Societats
 13. Vocal Adjunt
 14. Vocal Adjunt
 15. Vocal adherit
 16. Presidents i secretaris de les Filials de l’Acadèmia
 17. Presidents i secretaris de les Associacions científiques de l'Acadèmia
 18. President i secretari de l'Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut
 19. ExPresidents i Exsecretaris generals de les anteriors Juntes de Govern de l’Acadèmia

 

Junta Permanent

Les seves funcions són:

Té la funció d'execució dels acords de la Junta de Govern de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears


Està formada per:
 1. President de l'Acadèmia
 2. Vicepresident primer per Catalunya
 3. Vicepresident segon
 4. Vicepresident tercer
 5. Secretari General