Història dels premiats

L’activitat de l’Acadèmia es manté gràcies al treball de Societats i Filials escampades per tota la nostra geografia. I al darrera d’aquesta activitat hi ha la tasca callada i constant d’una Acadèmia que hi ha posat esforç, dedicació i rigor. Per donar constància d’aquest treball s’instituïren els premis que s’atorguen anualment.

 

Premi Jordi Gol i Gurina

Premi Jordi Gol i Gurina
Objectiu:

Premiar i fer pública la trajectòria professional i humana d’un metge/metgessa o un altre professional de les ciències de la salut, vinculat a països de parla catalana.

 

Relació de premiats


Premi Carolina Meléndez Fernández

Premi Carolina Meléndez Fernández
Objectiu:

Reconèixer i divulgar les aportacions que han conduït a un creixement de la professió, ja sigui en activitats de especial relleu o en el conjunt de la trajectòria professional, d’una/un infermera/er catalana/là o vinculada/at als Països Catalans.

 

Relació de premiats


Premi Josep Trueta

Premi Josep Trueta
Objectiu:

Premiar la trajectòria de recerca (individual o per grups de recerca), dins l’àmbit de les ciències de la salut, que en els últims cinc anys, hagi donat com a fruit una o més publicacions científiques d’arreu del món, almenys una de les quals durant l’any de la convocatòria, realitzada a Catalunya, les Balears, València o Andorra, que hom consideri que posseeix les millors qualitats.

 

Relació de premiats


Premi Jaume Aiguader i Miró

Premi Jaume Aiguader i Miró
Objectiu:

Premiar l’article, treball literari, programa radiofònic o televisiu, vídeo, pel·lícula, gravació o qualsevol altre mitjà de difusió realitzat en llengua catalana i difós pels mitjans de comunicació de l’àmbit d’actuació de l’Acadèmia, que per la importància sanitària del tema i per l’ interès del seu tractament, sobresurti en el camp de la divulgació i l’educació sanitàries.

 

Relació de premiats


Premi Ramon de Teserach

Premi Ramon de Teserach
Objectiu:

Premiar l'activitat que, en pro de la promoció de la salut, hagi desenvolupat una entitat cívica sense ànim de lucre. Dotat per Assistència Sanitària Col·legial.

 

Relació de premiats


Premi Jaume Suñol i Blanchart

Premi Jaume Suñol i Blanchart
Objectiu:

Reconèixer les iniciatives que facilitin als pacients la comprensió de la seva malaltia, promoguin la seva autonomia i millorin els recursos i/o la disponibilitat dels professionals per informar i donar-los suport.

 

Relació de premiats


Premi Josep Davins i Miralles

Premi Josep Davins i Miralles
Objectiu:

Guardonar el projecte sobre millora de qualitat dels serveis sanitaris en atenció primària que ja s’hagi aplicat i del qual es puguin avaluar els resultats.

 

Relació de premiats


Beques de Recerca de l'Acadèmia

Beques de Recerca de l'Acadèmia
Objectiu:

Premiar un projecte de recerca bàsica i/ o de recerca clínica dins del camp de les ciències de la salut, des de l’any 2012 s’atorga anualment una beca de recerca bàsica i una beca de recerca clínica. Es primarà aquells projectes que contemplin la contractació d'un becari de titulació superior.

 

Relació de premiats


Beques d’ajut per formació a Societats de l’Acadèmia

Beques d’ajut per formació a Societats de l’Acadèmia
Objectiu:

Beques destinades a col·laborar en les despeses d’un programa de formació organitzat per les Societats de l’Acadèmia, amb la finalitat d’estimular la formació continuada per les Societats amb més dificultats per trobar finançament.

 

Relació de premiats


Beca d'ajut per motivar programes d' innovació docent a Societats i Filials de l'Acadèmia

Beca d'ajut per motivar programes d' innovació docent a Societats i Filials de l'Acadèmia
Objectiu:

Beca destinada a col·laborar en les despeses d’un programa de formació organitzat per les Societats o Filials de l’Acadèmia, amb la finalitat d’estimular la innovació docent: (activitats formatives desenvolupades amb nous sistemes o mètodes de formació).

 

Relació de premiats


Premi Joaquim Bonal

Premi Joaquim Bonal
Objectiu:

Col·laborar en un programa d’activitats d’una ONG amb seu en l’àmbit geogràfic d’actuació de l’Acadèmia, en projectes de solidaritat.

 

Relació de premiats


Beques de cooperació Acadèmia del Món

Beques de cooperació Acadèmia del Món
Objectiu:

Col·laborar en les despeses d’un cooperant que participi en programes de cooperació internacional realitzats per ONG’s d’àmbit d’actuació de l'Acadèmia, en temes de solidaritat.

 

Relació de premiats


Beques de l'Acadèmia per estades de formació a l'estranger per a joves professionals de Ciències de la Salut

Beques de l'Acadèmia per estades de formació a l'estranger per a joves professionals de Ciències de la Salut
Objectiu:

Beca destinada a premiar la participació en una estada clínica o de recerca a l’estranger de joves professionals de l’àmbit de les ciències de la salut. Per promoure la pràctica clínica i de recerca entre els joves professionals de Ciències de la Salut, donar l’oportunitat de conèixer diferents sistemes sanitaris i mètodes de pràctica clínica o recerca a l’estranger, i alhora donar a conèixer també el nostre sistema sanitari i la nostra pràctica clínica i de recerca a nivell internacional. I així donar reconeixement a la formació realitzada pels joves professionals a l’estranger.

 

Relació de premiats


Beques de l'Acadèmia per estades de formació a l'estranger per a estudiants de Ciències de la Salut

Beques de l'Acadèmia per estades de formació a l'estranger per a estudiants de Ciències de la Salut
Objectiu:

Beques destinades a premiar la participació en una estada clínica o de recerca a l’estranger d’estudiants universitaris de ciències de la salut. Per promoure la pràctica clínica i de recerca entre els estudiants universitaris de Ciències de la Salut, donar l’oportunitat de conèixer diferents sistemes sanitaris i mètodes de pràctica clínica o recerca a l’estranger, i alhora donar a conèixer també el nostre sistema sanitari i la nostra pràctica clínica i de recerca a nivell internacional. I així donar reconeixement a la formació realitzada pels estudiants universitaris a l’estranger.

 

Relació de premiats